Košík

0 ks
0 Kč

Do košíku

budova Jízdní Kola Hnízdil
Mírové náměstí 62
432 01 Kadaň

Tel.: 474 345 111
Mob.: 606 517 936
e-mail: info@hnizdil-kola.cz

otevírací doba Po - Pá: 8:30 - 12:00
13:00 - 17:30
So: 8:30 - 12:00

pohar-peruna.cz

facebook jizdnikolahnizdil

Nákupní řád

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě hnizdil-kola.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1.     Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu hnizdil-kola.cz jsou závazné, je však možná telefonická domluva. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s nákupním řádem jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

2.     Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

3.     Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

4.     Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

5.     Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy:

1.     na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

2.     na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

3.     na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Práva a povinnosti prodávajícího

1.     Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v termínu uvedeném v objednávce a dodat na adresu kupujícího.Tato povinnost se však nevztahuje na objednávku, ze které je zřejmé či pravděpodobné, že kupující zboží odebere a platbu neprovede.

2.     Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.

3.     Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.

4.     Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

5.     Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

Práva a povinnosti kupujícího

1.     Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

2.     Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

3.     Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14dnů od doručení.

4.     Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou, či požádá telefonicky.

Trek Merida Cannondale Kellys Author Focus
Zásady zpracování osobních údajů    |    Obchodní podmínky    |    Mavic test centrum 2016    |    Mapa stránek    |    Ceník zboží    |   
© 2014 hnizdil-kola.cz | webdesign: studio WPJ | Obchod používá systém kupshop.cz